mgr Halina Kuzniecow

Halina Kuzniecow

Zawód – wykładowca specjalności fortepian, magister sztuki, koncertmistrz, artystka orkiestry kameralnej.

Po ukończeniu szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu z wyróżnieniem w roku 1976, kontynuowała naukę w szkole II stopnia, jednocześnie pracując w charakterze koncertmistrza wokalu i instrumentów dętych.

W roku 1981 uczestniczyła w konkursie pianistycznym wśród młodzieży oraz rozpoczęła naukę w Akademii Muzycznej w Ałma-Acie (Kazachstan) w klasie fortepianu u profesora W. Karpowa.

W czasach studiów pracowała w charakterze koncertmistrza w Akademii Teatralnej w Ałma-Acie i uczestniczyła w różnorodnych konkursach.

Po ukończeniu Akademii Muzycznej w roku 1986 pracowała w charakterze wykładowcy specjalności fortepian w szkole muzycznej II stopnia w Pietropawłowsku (Kazachstan) do 1995 r. oraz jako kierownik sekcji fortepianu.

W roku 1996 przeprowadziła się do Polski wraz z rodziną na podstawie repatriacji, a w roku 1998 jej dyplom o ukończeniu studiów został uznany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.

Pracowała w charakterze solisty w Stołecznej Orkiestrze Kameralnej im. Jana Kolasińskiego przy Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie pod dyr. Jana Sienkiewicza.

W roku 2002 w dniu Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Orkiestry Kameralnej otrzymała dyplom za czynny udział w Koncercie Jubileuszowym oraz podziękowania od Kardynała Józefa Glempa.

Od 2006 r. wraz z mężem Aleksandrem Kuzniecow prowadzi Niepubliczną Szkołę Muzyczną SAX-FORT I stopnia w Warszawie Radość, Warszawie Wawer i Wesołej Zielonej.

fortepian, pianino


sax-fort facebook sax-fort youtube